V roku 2015 sa v Európskej únii narodilo 5,103 milióna detí, z toho najviac vo Francúzsku (799 700), vo Veľkej Británii (776 700), Nemecku (737 600), Taliansku (485 800), Španielsku (418 400) a v Poľsku (369 300), pričom priemerný vek žien-prvorodičiek bol takmer 29 rokov.

Na Slovensku sa minulý rok narodilo 55 602 detí a priemerný vek žien-prvorodičiek bol 27,1 roka.

Najmladšie prvorodičky v EÚ boli v Bulharsku (26,0), Rumunsku (26,3), Lotyšsku (26,5) a Poľsku (27). Naproti tomu, vek 30 a viac mali v priemere prvorodičky v Taliansku (30,8), Španielsku (30,7), Luxembursku a Grécku (obe 30,2).

Z členských štátov EÚ bola zároveň v roku 2015 miera plodnosti najvyššia vo Francúzsku (1,96) a v Írsku (1,92), nasledovali Švédsko (1,85) a Veľká Británia (1,80). Naopak, najhoršie na tom v tomto ohľade boli Portugalsko (1,31), Cyprus, Poľsko (obe 1,32), Grécko, Španielsko (obe 1,33) a Taliansko (1,35).