Európska komisia prostredníctvom Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie podpísala s farmaceutickou spoločnosťou GSK rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny Adjupanrix proti pandemickej chrípke. Na zmluve sa zúčastňuje 12 členských štátov a ďalšie krajiny zapojené do spoločného obstarávania, na základe ktorého môžu v prípade pandémie chrípky nakúpiť až 85 000 000 dávok vakcíny. Pandemická chrípka môže byť celosvetovou epidémiou spôsobenou novým chrípkovým kmeňom, voči ktorému má ľudská populácia len malú alebo žiadnu imunitu. Hoci je ťažké pandémiu chrípky predpovedať, je dôležité byť pripravený.