Niekedy je fajn mať „hlavu v oblakoch“. Európska únia už dnes myslí na bezpečnejší a udržateľnejší vesmír. Za posledné desaťročia veľmi rýchlo narástol počet satelitov, čo spôsobilo to, že sa musíme viac zamýšľať nad otázkami bezpečnosti a udržateľnosti našich aktivít vo vesmíre. EÚ koná aj vďaka novému prístupu k riadeniu vesmírnej prevádzky. Predstavujeme vám stratégiu EÚ na zaistenie bezpečného a udržateľného využívania kozmického priestoru pri zachovaní <>konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu EÚ. Viac zaujímavostí sa dozviete na #EUdatacrunch <www.facebook.com/hashtag/eudatacrunch?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxA3d4GZA3kS0gRbjeCLGqfaAfP0MVJrwzmjc2wU23w06Qfn0_szXa9YhqflkDTbxPyrSLQcwmvEdIZTtvESxJSaNNQs3yy97f_NqQZ5v9VtmjfZv4B_GIGAGJUfToSvlzXciM9OS0KJHoFSHopbG3466THOkyccVdLYR1kZxKTg&__tn__=*NK-R>.