V roku 2017 bolo najväčším výrobcom zmrzliny Nemecko. Vyprodukovali jej až 517 miliónov litrov, čo je 16.5 % celkovej produkcie zmrzliny v európskej dvadsaťosmičke (EÚ28). Za Nemeckom nasleduje s relatívne nízkym rozdielom Taliansko: 511 miliónov litrov, 16.3 % z celkovej produkcie EÚ28. Taliansko a Nemecko si v porovnaní s predchádzajúcom rokom vymenili miesta. Tretia priečka patrí Francúzsku 466 miliónov litrov, 14.8 % z celkovej produkcie EÚ28.