Víťazov už poznáme. Na 1. až 2. mieste sa umiestnili s rovnakým skóre dvaja stredoškoláci – Radovan Hančuľák z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a Samuel Tóth z Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice. Na 3. mieste sa umiestnila Mária Csontos z Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne. 4. miesto obsadil Dominik Minárik zo Spojenej školy – Gymnázia v Sečovciach a 5. miesto Lenka Vargová z tej istej školy, Gymnázium Sečovce. Všetci piati víťazi si odniesli ako ceny tablety a ďalšie vecné ceny. Navyše sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť vzdelávacej exkurzie do európskych inštitúcií v Bruseli. Do Bruselu s nimi pôjde aj študent, ktorý sa umiestnil na 6. mieste, Marek Podžuban z Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec spolu so svojim pedagógom.

V školskom kole Mladého Digitálneho Európana bola tiež ocenená najúspešnejšia škola s najvyššou priemernou úspešnosťou jej žiakov v teste. Takouto školou sa v tomto ročníku súťaže stalo Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Selye János Gimnázium,  Ul. biskupa Királya 5 z Komárna. Všetci traja žiaci z tejto školy, ktorí sa zapojili do školského kola súťaže, pôjdu spolu s pedagogickým dozorom na návštevu európskych inštitúcií v Bruseli. Všetkým víťazom súťaže Mladý Digitálny Európan 2017 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky. Tešíme sa na budúci rok na v poradí už tretí ročník súťaže Mladý Digitálny Európan 2018.