<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Lídri Európskej
únie predstavili správu o posilnení hospodárskej a menovej únie. Táto
správa</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">sa neformálne označuje aj ako
Správa piatich predsedov. Vypracoval ju predseda Európskej komisie Jean-Claude
Juncker v úzkej spolupráci s predsedom samitu eurozóny Donaldom Tuskom,
predsedom Euroskupiny Jeroenom Dijsselbloemom, prezidentom Európskej centrálnej
banky Marion Draghim a predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Predseda EK
Juncker v tejto súvislosti uviedol: "Euro je spoločnou menou 19 členských
krajín EÚ a viac než 330 miliónov občanov. Je to niečo, na čo môžeme byť hrdí.
Je to niečo, čo Európu chráni. Ale tiež je to niečo, čo by mohlo fungovať
lepšie. Naša hospodárska a menová únia nie je dokončená a keď som nastupoval do
funkcie, dal som sľub skonsolidovať a doplniť opatrenia, ktoré sme prijali
počas krízy a zabezpečiť, aby sa stali sociálne spravodlivejšími a aby sa
posilnila ich demokratická legitimita. Dnes sme my, 5 predsedovia, predstavili
spoločnú víziu. Svet nás sleduje a potrebuje vedieť, ktorým smerom pôjdeme.
Dnes sme predstavili náčrt menovej integrácie tak, aby sme ju mohli posunúť do
finálnej destinácie."</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>