Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová sa vyjadrila: „Naše rokovania priniesli konkrétne výsledky: prvá podpísaná zmluva, ktorou plníme náš záväzok zabezpečiť diverzifikované portfólio vakcín na ochranu verejného zdravia našich občanov. Dnešným podpisom, ktorý je možný vďaka dôležitému úsiliu Francúzska, Nemecka Talianska a Holandska, zabezpečíme distribúciu dávok vakcíny v členských štátoch, ak sa preukáže jej účinnosť a bezpečnosť.“

Spoločnosť AstraZeneca a Oxfordská univerzita spojili sily, aby vyvinuli a distribuovali potenciálnu rekombinantnú vakcínu na báze adenovírusu, ktorá má ochrániť pred infekciou COVID-19. Potenciálna vakcína spoločnosti AstraZeneca je už v 2. a 3. fáze rozsiahleho klinického skúšania na ľuďoch po tom, ako v 1. a 2. fáze dosiahla sľubné výsledky z hľadiska bezpečnosti a imunogenicity.