Európska únia súhlasila s vylúčením kľúčových ruských bánk zo systému SWIFT, dominantného svetového systému pre výmenu správ o finančných transakciách. Toto opatrenie zabráni daným bankám vykonávať finančné transakcie na celom svete rýchlym a efektívnym spôsobom. Toto rozhodnutie bolo úzko koordinované s medzinárodnými partnermi EÚ, ako sú Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo. Kompletný zoznam dotknutých bánk je v Úradnom vestníku EÚ.