Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že pomoc ľuďom z rozvojových krajín považujú za dôležitú štyri pätiny (79 %) obyvateľov Slovenska. Aj keď sa toto číslo zdá byť celkom vysoké, je ďaleko pod priemerom Európskej únie (89 %). Najviac pozitívnych názorov na pomoc v rozvojových krajinách prevláda vo Švédsku (98 %), Luxembursku (96 %), Nemecku, Španielsku a Portugalsku (všetky krajiny po 93 %). Spomedzi všetkých členských krajín EÚ prikladajú najmenšiu dôležitosť rozvojovej pomoci obyvatelia Lotyšska (67 %). Viac ako polovica (54 %) Slovákov súhlasí s tým, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mala byť jednou z hlavných priorít Európskej únie. Hlavnou prioritou Slovenska by mala byť len podľa necelej tretiny (30 %) Slovákov.