Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dnes spolu so zástupcom generálneho tajomníka OECD Douglasom Frantzom predstavili výsledky PISA (Programu medzinárodného hodnotenia žiakov) za rok 2015, ktorý porovnáva čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných študentov vo svete. Prieskumu sa zúčastnilo vyše pol milióna študentov zo 72 krajín. V roku 2015 sa zároveň po prvý raz vôbec na programe zúčastnili všetky členské štáty EÚ, čo umožňuje porovnanie výsledkov medzi jednotlivými krajinami Únie. Výsledky ukázali, že v drvivej väčšine krajín EÚ, s výnimkou Fínska a Estónska, je viac ako 15 percent žiakov vo veku 15 rokov, ktorí nie sú schopní riešiť úlohy vyžadujúce aspoň minimálne zručnosti a schopnosť rozmýšľať logicky a nezávisle v jednej z testovaných oblastí (čítanie, prírodné vedy, matematika). Na chvoste skončili Bulharsko, Cyprus, Rumunsko, Malta, Grécko a Slovensko. Slovensko pritom skončilo najhoršie z krajín Vyšehradskej štvorky vo všetkých sledovaných oblastiach, a výsledky krajiny boli pod priemerom EÚ aj OECD. V porovnaní s PISA 2012 sa zároveň Slovensko v matematike v priemere zhoršilo o 6 bodov, v prírodných vedách a v čítaní až o 10 bodov. Pre porovnanie, najlepšie sa v rámci V4 darilo Poľsku.