Návrh Európskej komisie na vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže odsúhlasil Európsky parlament. Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos k tomu povedali:
„Ak chceme migráciu zvládať lepšie a zároveň zachovať voľný pohyb potrebujeme posilniť spoločné riadenie vonkajších hraníc Európskej únie. Vonkajšia hranica jedného členského štátu je vonkajšou hranicou všetkých členských štátov. Členské štáty si zachovajú svoju suverenitu a kľúčovým aktérom pri ochrane hraníc bude naďalej národná pohraničná stráž, avšak Európska pohraničná a pobrežná stráž bude fungovať ako záchranná sieť. Vo výnimočných prípadoch, keď členskému štátu nebudú stačiť vlastné sily, Európska pohraničná a pobrežná stráž bude schopná poskytnúť pomocnú ruku vďaka zdrojom z ostatných členských štátov.”
Založenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže oznámil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker 9. septembra 2015. Po dnešnom odsúhlasení v Európskom parlamente bude nasledovať hlasovanie o finálnom znení, následne bude môcť návrh schváliť Rada EÚ.