Európska komisia víta rozhodnutie Rady EÚ vytvoriť  Európsku prokuratúru. Vďaka zapojeniu 20 členských štátov, vrátane Slovenska, vznikne silný, nezávislý a efektívny orgán, ktorý bude bojovať proti nadnárodnej trestnej činnosti poškodzujúcej rozpočet EÚ a cezhraničné podvody s DPH. EK verí, že spoločné úsilie chrániť rozpočet EÚ pred korupciou a podvodmi podporia všetky členské štáty EÚ.  Teraz bude nasledovať úsilie, aby bola Európska prokuratúra plne funkčná začiatkom roku 2020. Európska komisia zabezpečí potrebné zdroje, aby sa výsledky jej činnosti dostavili čo najskôr. V budúcom roku Komisia predstaví ďalšie kroky, ktorými by sa v budúcnosti úlohy prokuratúry rozšírili aj na teroristické trestné činy.