Aj toto je dôvod, prečo potrebujeme stratégiu z Farmy na stôl #EUFarm2Fork <www.facebook.com/hashtag/eufarm2fork?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_zK0sK1ewdc-NHfCHd5HKXbonMkZ3Y3dTNsxg2hbuxqDeBBcuVcegewghTTApp_e0BWbB-NJgP1iD3CL-2NxJFoDHLlvMehsjWZjlePeOOUmgZ5ELDokjt_Gh816Z12whUCXPE7dDj_sJOMH8q8EVOzN4ziz5uNoPshGjM_mWRA&__tn__=*NK-R>. V EÚ sa vyhodí až 20 % z celkovej produkcie potravín. Naším cieľom v Únii je do roku 2030 znížiť plytvanie potravinami o polovicu. Viac info o stratégii Z Farmy na stôl nájdete na webe europa.eu/!kfHjqg <europa.eu/!kfHjqg?fbclid=IwAR1ZZzk758q43HKunK4szePDfAHUV8YAyY4_vsVSv_X10vi4YjgCC5l-sHc>