<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Nárast emisií
skleníkových plynov sa v minulom roku zastavil, a to aj napriek globálnemu hospodárskemu
rastu. Informovala o tom Medzinárodná energetická agentúra (IEA).</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Po prvýkrát po
najmenej 40 rokoch sa stalo, že množstvo emisií skleníkových plynov vypustených
do ovzdušia stagnovalo v dobe globálneho hospodárskeho rastu. Minulý rok, ako
aj v roku 2013 sa úrovne CO2 v ovzduší pohybovali na 32 gigatonách. Podrobné
štatistiky budú zverejnené v&nbsp;júni, a to ešte pred ďalšími rokovaniami o
medzinárodnej klimatickej dohode, ktorá má byť podpísaná v decembri v hlavnom
meste Francúzska.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>