Optimistický pohľad na budúcnosť EÚ má dnes väčšina Európanov (56  percent), čo je nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2016, pričom najvýraznejší nárast možno pozorovať vo Francúzsku (55 %, +14 bodov od minulej jesene), v Dánsku (70 %, +13 bodov) a v Portugalsku (64 %, +10 bodov). Na Slovensku EÚ dôveruje 43  percent občanov (+1 bod) – pre porovnanie, vláde a parlamentu dôveruje 26 percent Slovákov.

V odpovediach občanov na otázky týkajúce sa najväčších výziev, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, občania EÚ najčastejšie uvádzali terorizmus (44 %, +12 percentuálnych bodov od jesene 2016), imigráciu (38 %, –7 bodov) a so značným odstupom nasledovala hospodárska situácia (18 %, –2 body). Pre porovnanie, Slováci za najväčšiu výzvu v rámci krajiny považujú rastúce ceny a náklady na život ako aj zdravie a sociálnu istotu (obe 30 %), nasleduje nezamestnanosť (26 % opýtaných). Naopak, imigráciu na Slovensku považuje za hlavný problém len 8 % opýtaných.

Zaujímavosťou je, že pri otázke ohľadom spoločných politík EÚ prejavili Slováci vyšší záujem o takéto riešenie ako bol priemer EÚ – v prospech spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky sa vyjadrilo až 78 percent Slovákov (priemer EÚ bol 75 %), v prospech spoločnej zahraničnej politiky 72 percent (priemer EÚ bol 66 %) a v prospech vytvorenia Európskej hospodárskej a menovej únie až 80 percent Slovákov (priemer EÚ bol 60 %).