Zo Správy o občianstve vyberáme: Európania sú si viac ako kedykoľvek predtým vedomí svojho postavenia občanov Únie občania očakávajú viac aktivít na podporu spoločných hodnôt EÚ občania EÚ, najmä tí mladí, považujú za najpozitívnejší úspech Únie voľný pohyb. V roku 2014 uskutočnili Európania 214 miliónov cezhraničných ciest do iných krajín EÚ. Európania stále narážajú na ťažkosti spojené so sťahovaním alebo životom v inej krajine EÚ, ktoré sa väčšinou týkajú zdĺhavých alebo nejasných administratívnych postupov, nedostatku informácií a problémov v získaní prístupu k súkromným službám. Právo občanov EÚ hlasovať v európskych a miestnych voľbách sa neuplatňuje v takom rozsahu, ako by sa mohlo. Väčšina Európanov sa vyjadrila, že na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu by bola vyššia, ak by dostali lepšie informácie o samotných voľbách (82 %) a o vplyve, ktorý má EÚ na ich každodenné životy (84 %). Prevažná väčšina Európanov je presvedčená, že na riešenie bezpečnostných hrozieb je potrebný spoločný postup E.