Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje obľúbené podujatie Roma Spirit, nie je tomu inak ani v tomto roku. Na galavečere siedmeho ročníka, 15. novembra 2015 budú ocenené aktivity prispievajúce k riešeniu problémov rómskej komunity a k jej lepšiemu začleneniu do spoločnosti.