Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2014 sa zaoberá štruktúrou, teritoriálnym a obsahovým zameraním, ako aj objemom oficiálnej rozvojovej spolupráce v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013. Hodnotí tiež kvalitatívne zmeny, ktoré uplynulý rok priniesol. Zámerom publikácie je ponúknuť pohľad na obsah a formu rozvojovej spolupráce SR zo strany mimovládnych organizácií, ako aj formulovať odporúčania Platformy MVRO pre ďalšie smerovanie slovenskej rozvojovej spolupráce.
Publikáciu spracovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO, www.mvro.sk), strešná organizácia 32 slovenských mimovládnych organizácií,ktoré sa zaoberajú zahraničnou rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou a globálnym vzdelávaním. Príprava publikácie je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre rozvoj: efektivita a koherencia v rozvojovej spolupráci, financovaného zo zdrojov programu SlovakAid.