Dnes vyšla zimná hospodárska prognóza Európskej komisie.
Zimná hospodárska prognóza Európskej komisie je pozitívna – tak pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko. Všetky krajiny EÚ mali minulý rok pozitívny hospodársky rast a tento rast bude pokračovať aj v najbližších rokoch. Nezamestnanosť v EÚ celkovo klesla a znižuje sa aj verejný deficit a mierne aj verejný dlh. Slovensko po výraznom raste v roku 2015 o 3,8% ťahanom hlavne investíciami z európskych fondov, pokračovalo v raste aj v roku 2016 o 3,3% založenom na exporte a domácej spotrebe. Rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Výrazne klesla aj nezamestnanosť a Komisia predpokladá, že sa v roku 2018 dostane na 7,9% čo bude zhruba na úrovni európskeho priemeru a výrazne pod priemerom eurozóny.uviedol v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek.
Po prvý raz za takmer desaťročie sa očakáva, že ekonomiky všetkých členských štátov EÚ budú rásť počas celého prognózovaného obdobia (2016, 2017 a 2018).  Európska komisia očakáva rast HDP v eurozóne na úrovni 1,6 % v roku 2017 a 1,8 % v roku 2018.  V nadväznosti na rozsiahle štrukturálne reformy vo viacerých členských štátoch má hospodárske oživenie naďalej výrazne priaznivý vplyv na trhy práce. Miera nezamestnanosti v eurozóne bude podľa predpokladov ďalej klesať a pokles nezamestnanosti sa očakáva aj na úrovni EÚ ako celku. V rokoch 2017 a 2018 sa očakáva ďalší pokles deficitu verejných financií v eurozóne a pomeru verejného dlhu k HDP.
Čo sa týka Slovenska, rast HDP by mal dosiahnuť 3,3% v 2016, 2,9% v 2017 a 3,6% v 2018. Miera nezamestnanosti by mala dosiahnuť 9% v 2017 a poklesnúť až pod 8% v 2018. Deficit ako aj dlh majú mierne klesajúcu tendenciu. Inflácia podobne ako v iných krajinách eurozóny by sa mala prehupnúť do pozitívnych čísel.