Na základe obnovenej žiadosti Európskej komisie z 27. januára 2021 farmaceutická spoločnosť AstraZeneca súhlasila so zverejnením upravenej zmluvy, ktorú obe strany podpísali 27. augusta 2020. Zverejnená zmluva obsahuje upravené časti týkajúce sa dôverných informácií, ako napr. údaje uvedené vo faktúrach. Zmluva, ktorú Európska komisia vyjednala spolu s členskými štátmi EÚ, bola schválená 14. augusta a nadobudla platnosť 27. augusta. Je financovaná z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie. Vďaka tejto zmluve si všetky členské štáty môžu od spoločnosti AstraZeneca kúpiť 300 miliónov dávok vakcíny s možnosťou kúpy ďalších 100 miliónov dávok, ktoré sa budú distribuovať úmerne k počtu obyvateľov. Zmluva tiež umožňuje členským štátom darovať svoje dávky vakcíny krajinám s nižším a stredným príjmom alebo ich distribuovať do ďalších európskych krajín. Komisia dúfa, že v blízkej budúcnosti bude môcť zverejniť všetky zmluvy v rámci dohôd o predbežnom nákupe.
Komisia víta záväzok spoločnosti k väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o jej účasť na zavádzaní stratégie EÚ v oblasti vakcín. Kľúčovým záujmom Komisie je chrániť verejné zdravie a zaistiť čo najlepšie dohody so spoločnosťami tak, aby vakcíny boli cenovo dostupné, bezpečné a účinné. Zmluva so spoločnosťou AstraZeneca je druhou zmluvou, ktorá sa má zverejniť po tom, ako spoločnosť Cure Vac súhlasila so zverejnením dohody o predbežnom nákupe s Európskou komisiou. Komisia dúfa, že v blízkej budúcnosti bude môcť zverejniť všetky zmluvy v rámci dohôd o predbežnom nákupe.