Komisia uverejnila dňa 08.03.2024 predbežné údaje o smrteľných dopravných nehodách za rok 2023. V minulom roku zahynulo v EÚ pri dopravných nehodách približne 20 400 ľudí, čo predstavuje malý pokles o 1 % v porovnaní s rokom 2022. Napriek určitému pokroku od roku 2019 je len niekoľko členských štátov na dobrej ceste k splneniu cieľa EÚ a OSN znížiť počet úmrtí na cestách do roku 2030 o polovicu. Od roku 2019 sa počet úmrtí na cestách v Španielsku, Francúzsku a Taliansku sotva znížil, zatiaľ čo v Írsku, Lotyšsku, Holandsku, na Slovensku a vo Švédsku sa zvýšil. Naopak, za posledné štyri roky sú Belgicko, Česko, Dánsko, Maďarsko a Poľsko na dobrej ceste k splneniu cieľa 50 % zníženia počtu úmrtí a vážnych zranení na cestách do roku 2030. Celkové poradie sa výrazne nezmenilo, pričom najbezpečnejšie cesty sa stále nachádzajú vo Švédsku (22 úmrtí na milión obyvateľov) a Dánsku (27/milión). Bulharsko (82/milión) a Rumunsko (81/milión) mali najvyššiu mieru úmrtnosti v roku 2023. Priemer EÚ bol 46 úmrtí na cestách na milión obyvateľov.