Vedeli ste, že 40 % spotreby energie v Európe sa využije na vykurovanie, chladenie a fungovanie budov, v ktorých žijeme a pracujeme? A že naše budovy produkujú 36 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ? Znižovanie spotreby energie v našich budovách má preto veľký význam, či už z pohľadu boja proti drastickým klimatickým zmenám, šetrenia alebo zvyšovania energetickej efektívnosti a nezávislosti EÚ. Máme pre vás 5 jednoduchých tipov, ako premeniť svoj <>domov na ekologickejší:
Päť jednoduchých spôsobov, ako premeniť svoj domov na ekologickejšiu budovu Nainštalujte si inteligentné merače, ktoré možno naprogramovať tak, aby sa zabezpečilo, že sa vykurovanie zapne iba vo vybraných miestnostiach a len v určitých časoch, keď je to skutočne potrebné. Zvoľte hrubšie záclony a žalúzie, ktoré pomôžu zabrániť tepelnej strate v zime a v lete zase naopak zastavia slnečné lúče a pomôžu váš domov ochladiť. Investujte do energeticky účinnejších žiaroviek. Počiatočná investícia vám po čase používania napokon pomôže ušetriť peniaze. Začistite praskliny a škáry vo svojom dome, a k dverám, spod ktoré uniká teplo, umiestnite bariéru proti prievanu, aby teplo zostalo s vami doma a zbytočne neunikalo von. Nezabudnite aspoň raz za rok odvzdušniť radiátory, aby dobre fungovali. Na stenu za nimi môžete navyše umiestniť aj radiátorovú fóliu, ktorá pomôže odrážať teplo od steny späť do miestnosti.
bit.ly/udržateľnejšiebudovy <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fudr%C5%BEate%C4%BEnej%C5%A1iebudovy%3Ffbclid%3DIwAR0gOOCFkMToK3uGuZNpt9EFedqvQEcDzKRkpLCvplHCBTv3Z_sIfiJIy3k&h=AT2SyErRvuMK9uy1IEJm2pPlx5tKQeT8V2jsi71Y…[0]=AT2IyPbWa-TJmcNidoCeDVY5h95h2UqF2XaUHDPwW638ihHUd_keBwkbVsyH_41wn5G_9w35Hbk8923RYCKW-MBE4m6cx_nJUhGkG8nhdhz5D1h_v_dbto_JRV9_WqCOXts9nByyfrbO0e_Q6whVC0rTfWUITN_7RsKQaU8SOt_uwaQywYO3pFYZb2yqmlfxAQLhx9zd>. #REPowerEU <www.facebook.com/hashtag/repowereu?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5X98LLmh0ny5HeqYdQfQg1_IUHQP9nwYPUWE7LmIzd0zx54WaP3kezCdeXPF6APHo8S4AUhsGADBAda-2mIst50kG8NJMrh1mjBCFWnWvsQBUW_LtlYdGxl0i0C9oQ_6URvwZNz1i72Hr9AAaqPr6ve045tsSsviR1uI5NKhrFQ&__tn__=*NK-R>