6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

EÚ splnila svoj záväzok

EÚ splnila svoj záväzok

Európska únia dosiahla cieľ, ktorým bolo v júli dosiahnuť 70 % zaočkovanosť dospelých v členských štátoch EÚ aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Navyše, 57 % dospelých je aktuálne chránených oboma dávkami vakcín. Na základe týchto údajov sa Európa...

Dekarbonizácia hospodárstva EÚ

Dekarbonizácia hospodárstva EÚ

Po prvýkrát od vytvorenia inovačného fondu Európska únia investuje 118 miliónov eur do 32 malých inovatívnych projektov v 14 členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku. Z grantov sa podporia projekty zamerané na uvedenie nízkouhlíkových technológií na trh v...

Nekalé obchodné praktiky

Nekalé obchodné praktiky

Komisia začala konania o porušení povinnosti proti 12 členským štátom za to, že netransponovali pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky v agropotravinárskom sektore. Smernicou o nekalých obchodných praktikách v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom...

Uplatňovanie práva EÚ v roku 2020

Uplatňovanie práva EÚ v roku 2020

Európska komisia prijala výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ, v ktorej monitorovala presadzovanie a dodržiavanie práva EÚ v roku 2020.  V správe sa zohľadňuje vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a vysvetľuje sa v nej, aké opatrenia Komisia prijala na...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu