Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Ako naštartovať európsky turizmus

Ako naštartovať európsky turizmus

Európska komisia predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom...

Máj 2020

Máj 2020

Eurospravodaj – Máj 2020 – PDF NA STIAHNUTIE EURÓPSKEJ KOMISII SA PODARILO VYZBIERAŤ 7,4 MILIARDY EUR Zdroje budú slúžiť na všeobecný prístup k vakcínam Komisia zaregistrovala 7,4 miliardy eur v prísľuboch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci...

Mládež počas koronakrízy

Mládež počas koronakrízy

Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej...

117 mil. € na liečbu a diagnostiku

117 mil. € na liečbu a diagnostiku

Európska komisia oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu,...

Vzdelávanie o Európskej únii

Vzdelávanie o Európskej únii

V piatok, 8. mája, udelila Európska komisia 22 stredným školám z celej EÚ Cenu Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii a sprostredkovanie vedomostí o Európskej únii tvorivým spôsobom. Dôraz pritom kladie na ocenenie inšpiratívnehospôsobu a pútavých...

Pozvánka na online seminár

Pozvánka na online seminár

Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na online seminár s názvom Inovačný a Modernizačný Fond, ktorý organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR, dňa 13. mája 2020 o 10:00 hod. Napriek...

Platforma Fit for Future

Platforma Fit for Future

Európska komisia dnes spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky. Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy...

Boj proti praniu špinavých peňazí

Boj proti praniu špinavých peňazí

Európska komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vykonávať nad nimi...

Komisia podporuje región Horná Nitra

Komisia podporuje región Horná Nitra

Európska komisia schválila žiadosti 18 členských štátov o podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie územia. O podporu požiadala aj Slovenská republika pri príprave spravodlivej transformácie regiónu Horná Nitra. Cieľom je pomoc pri príprave dlhodobých...

IT Fitness Test 2020

IT Fitness Test 2020

Začína sa 9. ročník IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu súvisiacu s...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu