Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Zmyslové rozdiely v potravinách

Zmyslové rozdiely v potravinách

Európska komisia uverejnila výsledky druhej časti štúdie Spoločného výskumného centra (JRC), ktorá porovnávala kvalitu potravinových výrobkov predávaných pod rovnakou značkou v rámci celej EÚ. Prvá časť štúdie uverejnená v roku 2019 bola zameraná na rozdiely v zložení...

Úspech nástroja SURE

Úspech nástroja SURE

Európska komisia uverejnila svoje prvé predbežné posúdenie vplyvu nástroja SURE vo výške 100 miliárd eur určeného na ochranu pracovných miest a príjmov postihnutých pandémiou Covid-19. V správe sa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil závažné sociálno-ekonomické...

Digitálny deň 2021

Digitálny deň 2021

Ministri z členských štátov EÚ na online Digitálnom dni 2021 podpísali tri vyhlásenia s cieľom spojiť úsilie a zdroje na podporu medzinárodnej pripojiteľnosti, stimuláciu zavádzania čistých digitálnych technológií a zlepšenie regulačného prostredia pre začínajúce a...

Európska rada pre inovácie

Európska rada pre inovácie

Európska komisia na online podujatí spustila Európsku radu pre inovácie (EIC) s rozpočtom vo výške 10 miliárd EUR (v bežných cenách) na roky 2021 – 2027 s cieľom rozvíjať a rozširovať prelomové inovácie. EIC, ktorá vychádza z úspešného pilotného projektu v rámci...

Posilnenie nástroja SURE

Posilnenie nástroja SURE

Európska komisia v rámci svojho programu EÚ SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a na zmiernenie výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu vydala dlhopis s jednou tranžou vo výške 9 mld. EUR, splatný v roku 2036. Ide o piatu...

Vakcina BioNTech-Pfizer

Vakcina BioNTech-Pfizer

Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou BioNTech-Pfizer na dodávke ďalších štyroch miliónov dávok vakcín proti COVID-19, ktoré budú mať členské štáty k dispozícii v nasledujúcich dvoch týždňoch, na zvládanie situácie v problémových oblastiach s koronavírusom, a...

Digitálne desaťročie Európy

Digitálne desaťročie Európy

Európska komisia predstavila víziu, ciele a spôsoby, ako do roku 2030 uspieť v digitálnej transformácii Európy. Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénna v otvorenom a vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožňujú pripraviť...

Konferencia o budúcnosti Európy

Konferencia o budúcnosti Európy

Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 % respondentov vo všetkých členských štátoch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri závažných rozhodnutiach o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy občanov. Tieto výsledky ukazuje prieskum Eurobarometra, ktorý...

Nový diel VIDÍME SA

Nový diel VIDÍME SA

„Vďaka spolufinancovaniu z EÚ chceme v Prešovskom kraji podporiť rozvoj cestovného ruchu, duálne vzdelávanie či infraštruktúrne projekty ako výstavbu vodovodov a kanalizácie,“ pripomína Milan Majerský. Zaujíma vás, ako prekonávajú pandémiu COVID-19 obyvatelia...

Európska aliancia pre batérie

Európska aliancia pre batérie

Podpredseda EK Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton sa stretli so zástupcami priemyslu európskeho hodnotového reťazca batérií. Diskutovali o najnaliehavejších otázkach, týkajúcich sa domácich dodávok surovín a ich spracovania, pokročilých materiáloch pre batérie,...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu