Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Podpora žurnalistiky

Podpora žurnalistiky

Komisia uverejnila svoju prvú výzvu vo výške 7,6 milióna eur na partnerstvá v oblasti žurnalistiky. Táto výzva je po prvýkrát financovaná z programu EÚ Kreatívna Európa. Granty podporia cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti spravodajských médií v Európe....

Odporúčanie o voľnom pohybe v EÚ

Odporúčanie o voľnom pohybe v EÚ

Európska komisia víta, že Rada EÚ schválila aktualizáciu odporúčania o koordinácii obmedzení voľného pohybu v rámci EÚ. Komisia navrhla túto aktualizáciu 31. mája. Členské štáty sa okrem iného dohodli, že občania, ktorí boli úplne zaočkovaní alebo sa už zotavili z...

Digitálny COVID preukaz EÚ

Digitálny COVID preukaz EÚ

Predsedovia troch inštitúcií EÚ, Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie, sa zúčastnili na oficiálnom podpísaní nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ, čím zavŕšili legislatívny proces. Podpísania sa zúčastnili predseda EP David Sassoli, predsedníčka EK...

Normy pre poľnohospodárske výrobky

Normy pre poľnohospodárske výrobky

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory k možnej revízii obchodných noriem EÚ pre poľnohospodárske výrobky. Konzultácia sa zameriava najmä na potenciál obchodných noriem zvýšiť ponuku udržateľných výrobkov a zefektívniť...

Boj proti schránkovým firmám

Boj proti schránkovým firmám

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, ktorá súvisí s novou iniciatívou na boj proti zneužívaniu schránkových firiem. V rámci tejto iniciatívy sa preskúmajú najvhodnejšie možnosti, ktorými sa zabezpečí, aby právne subjekty a právne štruktúry v EÚ bez významnej...

Plnenie priorít EÚ 2020

Plnenie priorít EÚ 2020

Vďaka rozpočtu EÚ sa Únii podarilo rýchlo a dôsledne reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom a jej následky, a zároveň podporiť všeobecné priority EÚ. Nezaobišlo sa to bez rýchlej a pružnej mobilizácie finančných prostriedkov na riešenie najnaliehavejších potrieb a...

Rozpočet EÚ na rok 2022

Rozpočet EÚ na rok 2022

Európska komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliardy eur, ktorý má byť doplnený o približne 143,5 miliardy eur vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Synergie medzi rozpočtom a nástrojom umožnia zmobilizovať značné investície na...

Usmernenie k štátnej pomoci

Usmernenie k štátnej pomoci

Európska komisia otvorila cielenú verejnú konzultáciu, pričom vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky...

Ako ďalej, Európska únia?

Ako ďalej, Európska únia?

Pozývame vás sledovať úvodné online podujatie so zaujímavými hosťami, na ktorom predstavíme novú iniciatívu EÚ -Konferenciu o budúcnosti Európy. Iniciatíva predstavuje unikátnu šancu vyjadriť svoj názor a zdieľať svoje predstavy a nápady o budúcnosti Európskej únie....

Zvýšenie odolnosti schengenského priestoru

Zvýšenie odolnosti schengenského priestoru

Schengenský priestor je domovom viac ako 420 miliónov ľudí, z ktorých takmer 1,7 milióna žije v jednom štáte Schengenu a pracuje v inom. Odstránenie kontrol na vnútorných hraníc medzi schengenskými štátmi je neoddeliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Voľný tok...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu