Apríl 2023

Apríl 2023

Eurospravodaj – 04 2023   NÁRODNÝ PRIESKUM EUROBAROMETRA: VÄČŠINA SLOVÁKOV NECHCE BUDÚCNOSŤ KRAJINY MIMO EÚ Poznáme výsledky najnovšieho štandardného Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky na Slovensku vo vzťahu k Európskej únii. Z...

preèítajte si viac
Marec 2023

Marec 2023

Eurospravodaj – 03 2023   POLITICKÁ DOHODA O EURÓPSKOM ROKU ZRUČNOSTÍ V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sapodporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To...

preèítajte si viac
Február 2023

Február 2023

Eurospravodaj – 02 2023   EUROFONDY PODPORILI MSP, ZAMESTNANOSŤ MILIÓNOV ĽUDÍ A VÝROBU ČISTEJ ENERGIE V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd eur. Z toho 535 miliárd eur pochádzalo z fondov...

preèítajte si viac
Január 2023

Január 2023

Eurospravodaj – 1 2023   EURÓPSKA INICIATÍVA ZAMERANÁ NA DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE V ONKOLÓGII Komisia odštartovala európsku iniciatívu zameranú na diagnostické zobrazovanie v onkológii. Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné...

preèítajte si viac
December 2022

December 2022

Eurospravodaj – 12 2022   Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie Európska komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie v...

preèítajte si viac
November 2022

November 2022

Eurospravodaj – 11 2022   EURÓPSKY PARLAMENT MÁ 70 ROKOV: “HLAS OBČANOV A DEMOKRATICKÉ HODNOTY” Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždeniaEurópskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952, predchodcu...

preèítajte si viac
Október 2022

Október 2022

Eurospravodaj – 10 2022   KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÉ SCHÉMY POMOCI VO VÝŠKE 1,1 MLD. EUR Budú slúžiť ako pomoc pre podniky zo systému eú na obchodovanie s emisiami na dekarbonizáciu ich výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti Európska komisia...

preèítajte si viac
September 2022

September 2022

Eurospravodaj – 09 2022   PREJAV O STAVE ÚNIE 2022 – ÚNIA, KTOREJ SILA TKVIE V JEDNOTE Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dňa 14. septembra 2022 predniesla na pôde Európskehoparlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave...

preèítajte si viac
August 2022

August 2022

Eurospravodaj – 08 2022   KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU NA PODPORU INTERMODÁLNEJNÁKLADNEJ DOPRAVY Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú,...

preèítajte si viac
Júl 2022

Júl 2022

Eurospravodaj – 07 2022   POLITIKA SÚDRŽNOSTI Slovensko uzavrelo na roky 2021 – 2027 Partnerskú dohodu s Komisiou. Slovensko na toto obdobie dostane 12,8 miliardy eur, aby investične podporilo hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Partnerská dohoda s Komisiou...

preèítajte si viac
Jún 2022

Jún 2022

Eurospravodaj – 06 2022   KOMISIA PREDLOŽILA NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 Európska komisia navrhla ročný rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy EUR, ktorý sa doplní odhadom o 13,9 miliardy EUR vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Rozpočet EÚ...

preèítajte si viac
Máj 2022

Máj 2022

Eurospravodaj – 05 2022   18 ROKOV ČLENSTVA SLOVENSKA V EURÓPSKEJ ÚNII 72 % občanov Slovenskej republiky je spokojných s členstvom Slovenska v EÚ 1. mája 2022 Slovensko oslávilo 18. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Podľa prieskumu realizovaného pre...

preèítajte si viac