Október 2023

Október 2023

Eurospravodaj – 10 2023 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA PODPÍSALA DOHODU O ZÁRUKE S EURÓPSKYM INVESTIČNÝM FONDOM, KTOROU PODPORÍ SLOVENSKÉ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní...

preèítajte si viac
September 2023

September 2023

Eurospravodaj – 09 2023 SPRÁVA O STAVE ÚNIE 2023 Význam blížiacich sa eurovolieb zdôraznila Ursula von der Leyenová hneď v úvode svojho prejavu a pripomenula, že: „Únia dnes zhmotňuje víziu ľudí, ktorí po druhej svetovej vojne snívali o lepšej budúcnosti. Budúcnosti,...

preèítajte si viac
August 2023

August 2023

Eurospravodaj – 08 2023 PROGRAM ERASMUS+: 159 VYBRANÝCH PROJEKTOV NA MODERNIZÁCIU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NA CELOM SVETE Európska komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského...

preèítajte si viac
Júl 2023

Júl 2023

Eurospravodaj – 07 2023 EKOLOGIZÁCIA NÁKLADNEJ DOPRAVY Európska komisia navrhla opatrenia na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti nákladnej dopravy, a to zlepšením riadenia železničnej infraštruktúry, poskytnutím silnejších stimulov pre nízkoemisné nákladné vozidlá a...

preèítajte si viac
Jún 2023

Jún 2023

Eurospravodaj – 06 2023 EIF SPROSTREDKUJE 280 MILIÓNOV EUR ČESKÝM A SLOVENSKÝM MALÝM A STREDNÝMPODNIKOM A PODNIKOM SO STREDNOU KAPITALIZÁCIOU PROSTREDNÍCTVOM KOMERČNÍBANKY Európsky investičný fond (EIF) podpísal dve záruky s Komeční bankou, ktoré umožnia českému...

preèítajte si viac
Máj 2023

Máj 2023

Eurospravodaj – 05 2023   HOSPODÁRSKA PROGNÓZA Z JARI 2023 Európske hospodárstvo naďalej preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energie, zmiernenie obmedzení dodávok a silný trh práce podporili v prvom štvrťroku 2023 mierny rast, čím sa...

preèítajte si viac
Apríl 2023

Apríl 2023

Eurospravodaj – 04 2023   NÁRODNÝ PRIESKUM EUROBAROMETRA: VÄČŠINA SLOVÁKOV NECHCE BUDÚCNOSŤ KRAJINY MIMO EÚ Poznáme výsledky najnovšieho štandardného Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky na Slovensku vo vzťahu k Európskej únii. Z...

preèítajte si viac
Marec 2023

Marec 2023

Eurospravodaj – 03 2023   POLITICKÁ DOHODA O EURÓPSKOM ROKU ZRUČNOSTÍ V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sapodporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To...

preèítajte si viac
Február 2023

Február 2023

Eurospravodaj – 02 2023   EUROFONDY PODPORILI MSP, ZAMESTNANOSŤ MILIÓNOV ĽUDÍ A VÝROBU ČISTEJ ENERGIE V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd eur. Z toho 535 miliárd eur pochádzalo z fondov...

preèítajte si viac
Január 2023

Január 2023

Eurospravodaj – 1 2023   EURÓPSKA INICIATÍVA ZAMERANÁ NA DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE V ONKOLÓGII Komisia odštartovala európsku iniciatívu zameranú na diagnostické zobrazovanie v onkológii. Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné...

preèítajte si viac
December 2022

December 2022

Eurospravodaj – 12 2022   Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie Európska komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie v...

preèítajte si viac
November 2022

November 2022

Eurospravodaj – 11 2022   EURÓPSKY PARLAMENT MÁ 70 ROKOV: “HLAS OBČANOV A DEMOKRATICKÉ HODNOTY” Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždeniaEurópskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952, predchodcu...

preèítajte si viac