Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Komisia vyzbierala 7,4 miliardy eúr

Komisia vyzbierala 7,4 miliardy eúr

Komisia včera zaregistrovala 7,4 miliardy eur v prísľuboch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci globálnej reakcie na koronavírus. Je v nich zahrnutý aj prísľub Komisie vo výške 1,4 miliardy eur. Táto suma takmer dosahuje pôvodný cieľ 7,5...

Noc literatúry predsa bude

Noc literatúry predsa bude

Dvanásty ročník tradičného jarného podujatia Noc literatúry kvôli pandemickým opatreniam nezaplní ulice Bratislavy, ani iných miest na Slovensku. Budete ju však môcť sledovať na sociálnych sieťach v premiére po častiach alebo z archívu ako celok. V stredu 13. mája o...

EÚ podporuje oživenie turizmu

EÚ podporuje oživenie turizmu

Komisia podporuje členské štáty pri riešení dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu. Ministri EÚ na videokonferencii diskutovali o tejto téme, ako aj o zmierňujúcich opatreniach a stratégii na obnovu tohto odvetvia, ktoré je krízou vážne poškodené....

Opatrenia v oblasti bankovníctva

Opatrenia v oblasti bankovníctva

Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť, aby banky mohli naďalej požičiavať peniaze na podporu hospodárstva a pomáhať pri zmierňovaní...

Schválenie schém štátnej pomoci

Schválenie schém štátnej pomoci

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:poľské schémy na podporu spoločností, bulharský systém podpory malých a stredných podnikov, francúzsky systém záruk vyvážajúcim spoločnostiam postihnutým pandémiou koronavírusu....

Bezpečný návrat do práce

Bezpečný návrat do práce

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po...

Komisia podporuje slovenskú kultúru

Komisia podporuje slovenskú kultúru

Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva. Projekt SRSP obsahoval politické...

Apríl 2020

Apríl 2020

Eurospravodaj – Arpíl 2020 – PDF NA STIAHNUTIE SPOLOČNÝ POSTUP RUŠENIA OPATRENÍ POMOCOU MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ Členské štáty vypracovali za podpory Európskej komisie sadu nástrojov EÚ pre využitie mobilných aplikácií pre vysledovania kontaktov a varovania v reakcii na...

Nový pilotný projekt

Nový pilotný projekt

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu zručností a vzdelávania. Projekt s rozpočtom 50 miliónov EUR podporí financovanie pre študentov a vzdelávajúce sa osoby, podniky investujúce do...

EÚ mobilizuje ďalšiu pomoc

EÚ mobilizuje ďalšiu pomoc

Komisia prijala návrh na poskytnutie balíka makrofinančnej pomoci vo výške 3 miliardy eur desiatim partnerom zo susedstva, aby im pomohla obmedziť hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu. Návrh nadväzuje na stratégiu Team Europe, ktorá je významným dôkazom...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu